Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Χαρά Χριστοῦ...Ὅταν κολυμπᾶς μέσα σου ἀπὸ χαρά,
δὲ σὲ νοιάζει ἄν εἶναι διελυμένο τὸ σὼμα ἀπὸ κούραση.
π. Ἀθανάσιος Χατζής

Κυριακή 22 Ιουλίου 2018

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 22 Ἰουλίου 2018, η΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 14-22)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

Tὸ ἀηδόνι τοῦ αὐτοκράτορα τοῦ Χανς Κρίστιαν Ἄντερσεν

Θεατρική παράσταση από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δουραχάνης
Θεατρική μεταφορά από το Μάνο Βενιέρη
Η παράσταση δόθηκε στις 13 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα τελετών του Σχολείου


❈ Εισαγωγή  την ημέρα της παράστασης
Με την ευλογία της Παναγίας, την ευχή και την προσευχή του γέροντά μας π. Αθανασίου, αλλά και τη συμπαράσταση του κόσμου φτάσαμε στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς.
 Το αηδόνι του αυτοκράτορα στέλνει ένα κάλεσμα ψυχής. Για όσους το ψυχανεμίζονται.
 Ένα κάλεσμα να βρούμε τη χαμένη αξιοπρέπεια, τη δόξα την παλιά, τη μεγάλη. Μας καλεί να βρούμε ένα στρωμένο τραπέζι. Με όλα τα καλά. Στο τραπέζι αυτό δε γίνεται διάκριση στους καλεσμένους. Όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, δυνάστες και υπηρέτες συμμετέχουν εξίσου, όχι ανάλογα με το αξίωμα αλλά ανάλογα με την καρδιά. 
Μερικές φορές κελαηδάει με τη φωνή σας πάτερ και μες στην ησυχία της νυχτιάς το ακούς να λέει: Αν ο άνθρωπος δε γίνει άνθρωπος η ανθρωπότητα δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Ας είμαστε Ορθόδοξοι και Ορθόπραξοι. Το θάρρος σώζει. Πίστευε αγάπα συγχώρα και προχώρα στη ζωή σου.
 Η θεατρική μεταφορά του γνωστού παραμυθιού του Άντερσεν είναι του Μάνου Βενιέρη. Πιστεύουμε ότι έφερε την Άπω Ανατολή στη γειτονιά μας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, την προσευχή σας και την εμπιστοσύνη σας.
 Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και στα παιδιά μας καλή επιτυχία
 Σας ευχαριστούμε.

Μὴν κρίνεις...


Μήν κρίνεις αν δε δείς
και αν δεις να προσευχηθείς...
                                             π. Αθανάσιος Χατζής

 

Περὶ μετανοίας ἀπό τὸ Γεροντικὸ

Ένας στρατιώτης ρώτησε τον αββά Μιώς, αν άραγε ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού.
Και ο αββάς, αφού τον δίδαξε με πολλούς λόγους, είπε:
- Πες μου, αγαπητέ. Αν σχιστεί το χιτώνιό σου, το πετάς;
- Όχι, απάντησε εκείνος. Το ράβω και το χρησιμοποιώ πάλι.
- Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου, του είπε τότε ο γέροντας, δεν θα λυπηθεί ο Θεός το δικό του πλάσμα;
Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Ποιμένα:
- Έκανα αμαρτία μεγάλη, και θέλω να μείνω σε μετάνοια τρία χρόνια.
- Πολύ είναι, του λέει ο γέροντας.
Ρώτησαν τότε κάποιοι, πού βρίσκονταν εκεί:
- Φτάνουν σαράντα μέρες;
- Πολύ είναι, είπε πάλι ο αββάς. Εγώ νομίζω πώς, αν ένας άνθρωπος μετανοήσει μ΄ όλη του την καρδιά και δεν συνεχίσει ν΄ αμαρτάνει πια, ακόμα και σε τρεις μέρες τον δέχεται ο Θεός.


Κάποιος άλλος ρώτησε πάλι τον αββά Ποιμένα:
- Αν ένας άνθρωπος αμαρτήσει και μετανοήσει, τον συγχωρεί ο Θεός;

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018

Ἀκλόνητη πίστη...

...και προσευχή χωρίς πολυλογία
                                         π. Α.Χ.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ ἉγιορείτηςΜία μοναδική, ταινία ρωσικής παραγωγής. διαρκείας 5 ωρών, σε HD, με 6 ενότητες, που περιδιαβαίνει τα μέρη όπου γεννήθηκε, έζησε, ασκήτεψε και δίδαξε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης και εις την συνείδηση του χριστεπώνυμου λαού Μέγας Παΐσιος. Η ταινία στηρίχτηκε στα κεφάλαια και το εν γένει περιεχόμενο του τόμου "Βίος Γέροντος Παΐσιου Αγιορείτου" του Ιερομονάχου Ισαάκ, μαθητού του Αγίου. Γυρίστηκε από την ΠΟΚΡΟΒ, με προτροπή του Γέροντος Ευθυμίου (Ιερόν Κελλίον Αναστάσεως - Καψάλα Αγίου Όρους), μαθητού του Ιερομονάχου Ισαάκ.


Διαπραγματεύεται τα κεφάλαια της επιγείου ζωής του μεγάλου Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου (του Νέου) :
Η Γέννηση και τα Παιδικά Χρόνια
Η Αρχή της Μοναστικής Ζωής
Ο Αναχωρητής του Σινά
Η Επιστροφή στο Άγιο ΄Ορος Παναγούδα
Τα Τελευταία Χρόνια της Επίγειας Ζωής.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α ́.


Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τῶν Φαράσων τὸν γόνον, καὶ τοῦ Ἄθωνος κλέϊσμα, καὶ τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος ὁσίων, μιμητὴν καὶ ἰσότιμον, Παΐσιον τιμήσωμεν πιστοί, τὸ σκεῦος χαρισμάτων τὸ μεστόν, ὡς φυλάσσοντα ἐκ πάντων τῶν λυπηρῶν, τοὺς πίστει ἀνακράζοντας, δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα

Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

Εὐαγγέλιο Κυριακῆς 8 Ἰουλίου 2018 Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ - Κατά Ματθαίον θ΄ 1-8

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Kαὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. Kαὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας — τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Kαὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

σταλαγματιες απο την παραδοση

αποψεις...