Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Εὐαγγέλιο Κυριακῆς, 31 Ἰανουαρίου 2016. Συνάντηση Χριστοῦ καὶ Ζακχαίου.

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά
Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. Kαὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι δι’ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. Kαὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Kαὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Kαὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι.Sταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Eἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.Δεηθείτε προς το Πνέυμα το Άγιο.

Δεηθείτε προς το Πνέυμα το Άγιο. Χαλεποί καιροί  και οι καταστάσεις που περνάμε δύσκολες. Οπωσδήποτε χρειάζεται η Θεία βοήθεια, η Θεία Χάρις, γιατί βάλλεται και η Ορθοδοξία αλλά βάλλεται ακόμα και η πατρίδα μας. Γι’ αυτό θα ήθελα ο καθένας μας, να ζητήσουμε δύναμη και χάρη, να σταθούμε πραγματικά. Να σταθούμε όρθιοι και με την ελληνική γλώσσα αλλά πολύ περισσότερο με την Ορθοδοξία μας. Πάλι θα πω: τόσο βαρύς ήταν ο σταυρός πάνω στη σημαία και τον έβγαλαν; Είναι το άλλο που σας έχω πει πολλές φορές: όπλο κατά του διαβόλου τον σταυρό ημίν δέδωκας. Δε θα μπορούσε ο διάβολος τίποτα να κάνει πραγματικά, όταν έχεις και πιστεύεις και ζεις και φοράς και πάνω σου τον σταυρό. Αλλιώς θα μας είχε λιώσει θα μας είχε κανει όπως ήθελε. Και άρχισαν μετά και άλλα κύματα πελώρια: Αιρετικές ιδέες και μασωνικές ιδέες και όλα αυτά τα πράγματα έγινε… τι να πω… να μην πω τίποτα  χειρότερο, παρά μόνο τι ότι βάλλεται η Ελλάδα μας.


Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος,


τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.

Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:

Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού (1081 - 1118 μ.Χ.), ο οποίος διαδέχθηκε στη βασιλική εξουσία τον Νικηφόρο Γ’ τον Βοτενειάτη (1078 - 1081 μ.Χ.), έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Μέγα Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία. Άλλοι τοποθετούσαν ψηλά τον ιερό Χρυσόστομο και τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο και, τέλος, άλλοι, προσκείμενοι στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους, δηλαδή από τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα

Τὸ μοναστήρι τῆς Ντουραχάνης, μέρος Ζ΄


Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται. Ἁγίου Νικολάου ΒελιμίροβιτςΣειρά ραδιοφωνικών εκπομπών, που επιμελείται και παρουσιάζει ο κ. Παύλος Κυριακίδης, καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το ραδιοφωνικό σταθμό "Σπίνος 96 fm stereo".


Ὁ θάνατος τοῦ "χαφιέ". Ἀπὸ τὸ βιβλίο Σχεδὸν ἅγιοι, πνευματικές ἀφηγήσεις ἀπὸ τὴ Ρωσία τοῦ χθὲς καὶ τοῦ σήμερα τοῦ π. Τύχωνος Σεβκούνωφ

Τα πρόθυρα του θανάτου είναι μια τρομερή και μυστηριώδης ώρα στη ζωή του ανθρώπου. Σε κάποιους, όπως στον Σέργιο Φιοντόροβιτς Μπονταρτσούκ, αρχίζει να σβήνει το όριο μεταξύ του δικού μας και του άλλου κόσμου. Όμως, άνθρωποι που έζησαν ασκητική ζωή, λαμβάνουν μερικές φορές από τον Θεό όραση, απρόσιτη γι’ αυτούς προηγουμένως.
Στη Μονή των Σπηλαίων του Πσκωφ ζούσε ένας πολύ ηλικιωμένος μεγαλόσχημος μοναχός, ο π. Κυπριανός. Δεν τον ξεχώριζε τίποτα ιδιαίτερο. Είχε έρθει στο μοναστήρι σε προ-χωρημένη πια ηλικία και, όπως φαινόταν, περνούσε αφανώς τον μοναχικό βίο του. Μάλιστα υπήρχε μια δυσάρεστη υποψία: τον υποπτεύονταν ότι κατέδιδε την αδελφότητα στον προεστώτα. Αν αυτό ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δεν ξέρω. Ίσως κάποιος να είχε βάσιμα στοιχεία για να σκέφτεται έτσι, αλλά μπορεί και να εμφανίστηκαν οι φήμες λόγω του ότι ο Κυπριανός τριγυρνούσε μονίμως στο μοναστήρι σέρνοντας τα πόδια σκυφτός και μπορούσε να βρεθεί αναπάντεχα μια εδώ και μια εκεί. Εν πάση περιπτώσει κάποιοι ευθέως τον αποκαλούσαν χαφιέ. Ο ίδιος ο π. Κυπριανός το αντιμετώπιζε αυτό τελείως καλόψυχα.
Λίγο πριν το τέλος του αρχίσαμε να παρατηρούμε πάνω του εκπληκτικά πράγματα.
Κάποτε ο προεστώς

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Οσίου Εφραίμ του Σύρου: "Σε ψυχή που ραθυμεί"


Ψυχή, μη χάνεις το θάρρος σου και μη θλίβεσαι. μη συλλογίζεσαι τον εαυτό σου ότι είναι στο πλήθος της αμαρτίας. μην επιφέρεις στον εαυτό σου τη φωτιά. μη λες ότι ο Κύριος με απέρριψε από την παρουσία του, διότι αυτός ο λόγος δεν θα αρέσει στο Θεό, επειδή ο ίδιος κράζει σ' εσένα, λέγοντας: "Λαέ μου, τι κακό σου έκανα ή σε τι σε λύπησα ή σε τι σε στενοχώρησα;(Μιχ. 6,3). Μήπως εκείνος που έπεσε δε σηκώνεται; Ή μήπως εκείνος που χάνει το δρόμο τουδε φροντίζει να επιστρέψει;(Ιερ. 8,4)".

Ακούς, ψυχή, την αγαθότητα του Κυρίου; Διότι δεν πουλήθηκες, σαν κατάδικος, για να είσαι κάτω από την εξουσία κάποιου άρχοντα ή κάποιου στρατηγού. Μη θλίβεσαι, διότι στερήθηκες τον πλούτο σου. μην ντρέπεσαι να επιστρέψεις, αλλά καλύτερα πες, ότι "Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου"(πρβλ. Λουκ. 15,18). 
Σήκω και έλα. Σε υποδέχεται. δε σε επιπλήττει. αλλά απεναντίας και χαίρεται με την επιστροφή σου. Σε περιμένει. εσύ μόνο μην ντραπείς, όπως ο Αδάμ, ούτε να κρυφθείς από την παρουσία του Θεού. Για σένα σταυρώθηκε ο Χριστός, και είναι δυνατό

Μιὰ ἱστορία χριστουγεννιάτικη, θεατρικὴ παράσταση ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Δουραχάνης.

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: Ἐκεῖνος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός!


Ο Ιησούς Χριστός «ονομάστηκε άνθρωπος, ονομάστηκε υιός του ανθρώπου, ονομάστηκε οδός, ονομάστηκε θύρα, ονομάστηκε πέτρα...
Γιατί ονομάστηκε οδός; Για να μάθεις ότι με Αυτόν ανεβαίνουμε στον Πατέρα.

Γιατί ονομάστηκε πέτρα; Για να μάθεις τη χρησιμότητα και τη σταθερότητα της πίστης!
Γιατί ονομάστηκε θεμέλιο; Για να μάθεις ότι όλα τα βαστάζει!
Γιατί ονομάστηκε ρίζα; Για να μάθεις ότι ανθίζουμε μέσα σε Αυτόν.
Γιατί ονομάστηκε βοσκός; Επειδή μας ποιμαίνει.
Γιατί ονομάστηκε πρόβατο; Επειδή για χάρη μας θυσιάστηκε και έγινε εξιλαστήριο θύμα.
Γιατί ονομάστηκε ζωή;

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἀθανασίου 18-1-2016, ὁμιλία π. Ἀθανασίου ΧατζῆΙερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Δουραχάνη.


Ἡ ἐξουσία νὰ δικαιώνει καὶ νὰ καταδικάζει, ἀνήκει μόνο στὸν Θεό.

Είπε ένας Γέροντας:

“Τίποτε δεν παροργίζει τόσο τον Θεό και τίποτε δεν απογυμνώνει τόσο τον άνθρωπο από τη χάρη, ώστε να φτάσει και σε εγκατάλειψη από μέρους του Θεού, όσο το να κατηγορεί τον πλησίον του ή να τον κατακρίνει ή να τον εξουθενώνει. Και είναι τόσο βαρύτερη η κατάκριση από κάθε άλλη αμαρτία, ώστε ο ίδιος ο Χριστός λέει:
“Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι που έχεις στο μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις το σκουπιδάκι πού βρίσκεται στο μάτι του αδελφού σου”.
Παρομοίασε δηλαδή το αμάρτημα του πλησίον

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

17-1-2016, Ὁμιλία π. Ἁθανασίου Χατζῆ


Εὐαγγέλιο Κυριακῆς 24 Ἰανουαρίου 2016. Θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ' 35-43

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. Aκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. Aπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. Kαὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με. Kαὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με. Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. Εγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν λέγων· Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Kαὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. Kαὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.


Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται... Ἁγίου Νικολάου ΒελιμίροβιτςΣειρά εκπομπών για το ραδιοφωνικό σταθμό "Σπίνος 96 fm stereo", που επιμελείται και παρουσιάζει ο κ. Παύλος Κυριακίδης, καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Ονομαστήρια Μητροπολίτου Ιωαννίνων

Μαξίμου 
τοῦ Σεβασμιωτάτου καί Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, 
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 
Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου πάσης Ἠπείρου καί Κερκύρας, 
ἠμῶν δέ Πατρός καί Ποιμενάρχου, 
πολλά τα ἔτη!
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Περὶ ἀγάπης

Ἁγίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ
Πρώτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων
«Όποιος με αγαπά – λέει ο Κύριος – θα τηρήσει τις εντολές Μου(Ιω. 14,23). Και η δική Μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον(Ιω. 15,12)». Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει.
 Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό.
Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσηλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο.
Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς την θεία ωραιότητα. 

Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα, πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της, και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του, αυτός λατρεύει την κτίση αντί του Δημιουργού(Ρωμ. 1,25).
Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ηδονές, το έχει σύνδουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά.
 Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες,

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τῆς ἐκκλησίας μας...

...τῇ 17ῃ τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου μνήμη 
τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου... 
... Μνήμη Ἁγίου Γεωργίου νεομάρτυρος ἐξ Ἰωαννίνων.Εὐαγγέλιο Κυριακῆς, 17 Ἰανουαρίου 2016. Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ' 12-19
Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; Καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.


Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Μιὰ ἀκτίνα ἀπὸ τὸ ζῆλο του, νὰ φοβηθοῦν οἱ λύκοι...Παραμονές Αγίου Αθανασίου.
Ομιλία π. Αθανασίου Χατζή, Παναγία Ντουραχάνης.

Την ομιλία μπορείτε να ακούσετε κι από εδώἉγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Κατηχήσεις

Είτε λοιπόν κάποιος καλλιγραφεί, είτε κάνει κάτι άλλο, να το κάνει σαν να το κάνει μπροστά στον Θεό και όχι στους ανθρώπους, και τότε το έργο του θα είναι καθαρό  και θα μετρηθεί ανάλογα με τη δύναμη που έχει μέσα του από τον καρδιογνώστη Θεό. Πρέπει να φυλάγετε τη γλώσσα από ματαιολογίες και να φρουρείτε τα μάτια σας από το να βλέπουν πράγματα αντίθετα, να προσέχετε την καρδιά από τους λογισμούς και να ασφαλίζετε τις αισθήσεις με τον φόβο του Θεού, να ζείτε με μετριοφροσύνη μεταξύ σας, να συναναστρέφεστε μεταξύ σας με

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται... Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.Πρόκειται για σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών, για το ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνο, που επιμελείται και παρουσιάζει ο κ. Π. Κυριακίδης καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.


Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου: Όποιος εξευτελίζει και μικραίνει τον εαυτό του...

... θα θεωρηθεί σοφός από τον Κύριο, και όποιος νομίζει ότι είναι σοφός, θα εκπέσει από την σοφία του Θεού.

Όσο περισσότερο απέχει η γλώσσα από την πολυλογία, τόσο φωτίζεται, ώστε να διακρίνει τα νοήματα τα θεία διότι από την πολυλογια συγχύζεται και ο λογικώτατος
νους.

Όποιος πτωχεύει από τα κοσμικά πράγματα, θα πλουτησει στον Θεό, και ο φίλος του πλούτου, θα πτωχεύσει από τον Θεό.

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ιδεί το κάλλος που είναι μέσα του, πριν περιφρονήσει και βδελυχθεί κάθε κάλλος που ευρίσκεται έξω από αυτόν. Και δεν μπορεί να ατενίσει γνησίως προς τον Θεό, έως ότου απαρνηθεί τελείως τον κόσμο.Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

Ἕνα δέντρο μιὰ φορὰ, τοῦ Εὐγένιου Τριβιζᾶ. Θεατρικὴ παράσταση ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου Δουραχάνης.


Εὐαγγέλιο Κυριακῆς 10 Ἰανουαρίου, Μετὰ τὰ Φῶτα.

 Ματθ. δ΄ 12-17

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ᾿
Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε...

ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.


Θεοφάνεια, Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/λεως.

Φάνηκε ὁ Χριστός στόν κόσμο καί τόν ἄχαρο κόσμο στόλισε μ᾿ ἀπέραντη εὐφροσύνη. Σήκωσε πάνω Του τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, καί καταπάτησε γιά πάντα τόν ἐχθρό τοῦ κόσμου. Ἅγιασε τίς πηγές τῶν ὑδάτων καί φώτισε τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Θαύματα μίχθηκαν μέ μεγαλύτερα θαύματα. Σήμερα, ἀπό τή χαρά πού ἔφερε ὁ Σωτήρας μας Χριστός, χωρίστηκαν ἡ γῆ καί ἡ θάλασσα καί ἀπ᾿ ἄκρη ὡς ἄκρη γέμισε ὁ κόσμος εὐφροσύνη. Ἡ σημερινή γιορτή ἀποκαλύπτει μεγαλύτερα θαύματα ἀπό ἐκείνη τῆς Χριστουγεννιάτικης νυχτιᾶς. Γιατί κείνη τήν νύχτα πού μᾶς πέρασε χαιρότανε μονάχα ἡ γῆ, καθώς βάσταζε πάνω της στήν ἀγκαλιά τῆς φάτνης τόν Παντοκράτορα Θεό. Σήμερα ὅμως, πού γιορτάζουμε τά Θεοφάνεια, εὐφραίνεται μαζί της καί ἡ θάλασσα. Καί εὐφραίνεται γιατί διά μέσου τοῦ Ἰορδάνη λαβαίνει μέρος καί αὐτή στήν εὐλογία τοῦ ἁγιασμοῦ.
Στήν γιορτή τῆς θείας Γέννησης ὁ Θεός φάνηκε βρέφος μικρό, νιογέννητο, δείχνοντας ἔτσι τή δική μας νηπιότητα. Σήμερα ὅμως τόν βλέπουμε τέλειο ἄνθρωπο, τέλειο Υἱό, ἀπό τέλειο Πατέρα γεννημένον. Ἐκεῖ φανέρωσε τό θεῖο βρέφος τό ἀστέρι πού ἀνέτειλε ἀπό τήν ἀνατολή, καί ἐδῶ ὁμολογεῖ γι᾿ Αὐτόν ἀπό τόν οὐρανό ὁ Θεός Πατέρας, ἀπό τόν Ὁποῖον γεννήθηκε πρό τῶν αἰώνων. Ἐκεῖ Τοῦ πρόσφεραν -ὡσάν σέ βασιλιά- δῶρα οἱ Μάγοι, πού πεζοπόρησαν ἀπό τήν ἀνατολή. Ἐδῶ ἄγγελοι ἀπό τόν οὐρανό φερμένοι Τοῦ πρόσφεραν τή διακονία πού πρέπει μόνο σέ Θεό. Ἐκεῖ τυλίχτηκε μέσα στά σπάργανα καί ἐδῶ λύνει μέ τό βάπτισμα τίς σειρές τῶν παραπτωμάτων καί τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας μας. Ἐκεῖ ὁ βασιλιάς τῶν οὐρανῶν ντύθηκε σάν βασιλική ἀλουργίδα τόν κόσμο, ἐδῶ ἡ πηγή τῆς ζωῆς ντύνεται ὁλόγυρα τά ποταμίσια κύματα. Ἐλᾶτε λοιπόν νά ἰδεῖτε παράδοξα θαύματα.
Ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης λούζεται στοῦ Ἰορδάνη τά νερά. Ἡ φωτιά βουτάει καί σμίγει μέ τά νερά. Καί ὁ Θεός ἀπ̉ ἄνθρωπο ἁγιάζεται. Σήμερα ὁλόκληρη ἡ κτίση βροντοφωνάζει καί ἀνυμνεῖ:
«Εὐλογημένος νά ̉σαι Σύ πού ἔρχεσαι στ̉ ὄνομα τοῦ Κυρίου!!» Σύ πού ἔρχεσαι διά τῆς Προνοίας Σου μέσα ἀπ᾿ ὅλα τά κτίσματά Σου. Σύ πού συντηρεῖς τό ὕψος τοῦ στερεώματος καί ἔντεχνα ὁδηγεῖς σάν ἥμερο ἄλογο μέ χαλινάρι τήν τροχιά τοῦ Ἥλιου. Σύ πού βάζεις σέ τάξη χωρίς διόλου ν᾿ ἀνακατεύονται τά πλήθη τῶν ἀστέρων καί μᾶς κερνᾶς πλούσια ἀγέρα γιά νά ἀναπνέουμε ἀσταμάτητα ζωή. Σύ πού ζεσταίνεις καί ζωογονεῖς τή μάννα γῆ ὥστε νά μᾶς χαρίζει τούς καρπούς της ὁλοχρονίς. Σύ πού δαμάζεις καί σταματᾶς τή πολυκύμαντη θάλασσα ζώνοντάς την ὁλοτρόγυρα μ᾿ ἕνα μικρούτσικο χαλινάρι ἀπό ἀμμοχάλικο. Σύ πού σπρώχνεις τά νερά ἀπό τῆς γῆς τά σπλάχνα καί φτιάχνεις τίς πηγές. Σύ πού καθοδηγεῖς τίς ποταμίσιες ὄχθες νά πορεύονται χωρίς χαμό καί περιπλάνηση ὡς τή θάλασσα. Τοῦτα ὅλα τά θαυμάσια ἀναλογιζόμαστε καί ἀπό τά κατάβαθά μας βγαίνει ἡ κραυγή: «Εὐλογημένος Σύ πού ἔρχεσαι στ̉ ὄνομα τοῦ Κυρίου».

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

Γιὰ τὸν προσωπικὸ πνευματικὸ ἀγώνα. Γιὰ τὴ νέα τάξη πραγμάτων.

 

Ομιλία ✝π. Αθανασίου Χατζή, Ι.Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου Ντουραχάνης.

Τὰ σάβανα δὲν ἔχουν τσέπες... Οἱ ἀποσκευὲς τοῦ μεγάλου ταξιδιοῦ στέλνονται προτοῦ φύγουμε ἀπὸ ἐδῶ...

Κόκκο σινάπεως πίστη να έχουμε, αν είναι δυνατός και ζωντανός και άμα είναι με απόφαση, γινόμαστε όχι πύρινοι, αλλά πολύ πιο δυνατοί.
Εδώ μήπως χωλαίνουμε σ' αυτή την πίστη; Μήπως την έχουμε χλιαρή; Μήπως την έχουμε μισαβέζικη; 
Κάπου μας λέει, δε θέλω να είσαι χλιαρός θα προτιμούσα να ήσουν κρύος. Γιατί κρύος μπορεί να ζητήσεις κάποτε τη ζέστη. Άμα είσαι χλιαρός δε ζητάς γιατί έχεις βολευτεί. 
Ή ζεστός ζεστός ή κρύος να είσαι.
Άμα είσαι κρύος επαναλαμβάνω θα ζητήσεις

ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ


Κανὼν Ἰαμβικός,
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ·
οὗ ἡ ἀκροστιχὶς διὰ Στίχων Ἡρωελεγείων.                                                 ἐλευθέρα νεοελληνικὴ ἀπόδοσις
                                               ὑπὸ (+) Ἀρχιμ. Εὐσεβίου Βίττη
ᾨδὴ στ´. Ἦχος β´. 

» Ἱμερτὸν ἐξέφηνε σὺν πανολβίῳ,
» Ἤχῳ Πατήρ, ὃν γαστρὸς ἐξηρεύξατο.
» Ναί, φησιν, Οὗτος, συμφυὴς γόνος πέλων,
» Φώταυγος ἐξώρουσεν ἀνθρώπων γένους,
» Λόγος τέ μου ζῶν, καὶ βροτὸς προμηθείᾳ.

Μὲ καταχαρούμενη φωνὴ καὶ ἀγαλλίαση εἶπε ὁ Οὐράνιος Πατέρας, ὅτι τοῦ εἶναι ἀγαπητός του Υἱός, αὐτός, ποὺ μὲ τρόπο ἄφραστο καὶ ἀπερίγραπτο ὁ ἴδιος γέννησε. «Ναί, λέει, Αὐτὸς ποὺ εἶναι γέννημά μου ἀπὸ τὴν ἴδια μου φύση, αὐτὸς ὁ ἴδιος πρόβαλε ὁλόφωτος καὶ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο γένος, δηλαδὴ καὶ ὡς ἄνθρωπος. Εἶναι μὲ ἄλλα λόγια καὶ δικός μου ζωντανὸς Θεὸς καὶ Λόγος καὶ ταυτόχρονα ἄνθρωπος μὲ θεϊκὴ καὶ στοργικὴ Πρόνοιά μου καὶ φροντίδα».


Ἐκ ποντίου λέοντος ὁ τριέσπερος,
Ξένως Προφήτης ἐγκάτοις φλοιδούμενος,
Αὖθις προῆλθε, τῆς παλιγγενεσίας,
Σωτηρίαν δράκοντος ἐκ βροτοκτόνου,
Πᾶσι προφαίνων, τῶν χρόνων ἐπ᾿ ἐσχάτων.
Θαλασσοβρεγμένος ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς, ποὺ παραδόξως ἔμεινε τρεῖς μέρες σὲ θαλάσσιο κῆτος, βγῆκε πάλι ζωντανὸς ἀπὸ αὐτό. Καὶ ἔτσι δήλωσε προφητικὰ τὴν ἀναγέννηση ἀπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ ἀνθρωποκτόνου δράκοντα, δηλαδὴ τοῦ διαβόλου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν φανέρωσε, ὅ,τι θὰ γινόταν στὰ τελευταῖα χρόνια.

Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

Εύαγγέλιο Κυριακῆς 3 Ἰανουαρίου 2016. Πρὸ τῶν Φώτων.

Μάρκου α΄ 1-8
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
Ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.
Ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2016

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Στη νέα χρονιά που χτυπάει την πόρτα μας 
και μπαίνει στον κύκλο της ζωής μας...
Ας είναι η καρδιά μας  και η σκέψη μας φωτισμένες από το Φως του Αγίου Πνεύματος!    
Ας είναι τα έργα μας προς δόξα Κυρίου, με κάθε πίστη, απλότητα και ταπείνωση!
 Ας μη διώξουμε τη χάρη και την ευλογία του Θεού από τη ζωή μας!
Άγιε του Θεού Βασίλειε πρέσβευε υπέρ ημών!
Χρόνια πολλά σε όλους με την αγάπη μας!


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

σταλαγματιες απο την παραδοση

αποψεις...