Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Εὐαγγέλιο Κυριακῆς 31 Ἰουλίου 2016. ΣΤ΄ Ματθαίου: Ματθ. θ΄ 1-8

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδί­αν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας — τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Απάντηση σε σχόλια και μηνύματα

Πολλές φορές μας έχετε δώσει χαρά με τη δυναμική παρουσία σας, στέλνοντάς μας αγάπη  από το περίσσευμα της καρδιά σας.
Δεν δημοσιοποιούμε πάντοτε τα σχόλιά σας, μα πάντοτε τα λαβαίνουμε υπ’ όψιν μας με σεβασμό και εκτίμηση.
Αφουγκραζόμαστε  με φιλόξενη διάθεση, κάθε έντονη φωνή και κάθε ψίθυρο που έχει κάτι να πει… να επικοινωνήσει… Είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες σκέψεις σας, παρατηρήσεις σας, προτάσεις…
Ο παρών ιστότοπος προχωράει με αργά βήματα στο δρόμο του διαδικτύου. Θα θέλαμε να πηγαίνει  λίγο πιο γρήγορα,  με περισσότερες αναρτήσεις,  μα αυτό - προς το παρών τουλάχιστον -  είναι δύσκολο. Με κυριότερο εμπόδιο το χρόνο.
Πήρε τη μορφή που έχει και η οποία δεν είναι και η τελική , με αρχικό σκοπό τη μετάδοση των ακολουθιών  και του λόγου του γέροντος Αθανασίου από την ιερά μονή Παναγίας Ντουραχάνης. Πρόδρομος υπήρξε η προσπάθεια των φίλων - διαχειριστών του ιστολογίου Ανθολογήματα τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.
Το ιστολόγιο Αγάπα, συγχώρα και προχώρα στη ζωή σου συνεχίζει με τη βοήθεια του Θεού τη δική του ανεξάρτητη πλέον πορεία προσπαθώντας να καλύψει κι άλλες ανάγκες που εμφανίστηκαν.
Κάποιοι από σας θέλετε παλαιότερες ομιλίες του πατρός Αθανασίου. Δεν ξέρουμε πόσο παλιές εννοείτε. Δημοσιεύουμε ομιλίες από το 2006 και μετά που υπάρχουν ψηφιοποιημένες. Με τη βοήθεια του Θεού, γίνεται προσπάθεια να ψηφιοποιηθούν και παλιότερες, οι οποίες είναι σε κασσέτες και στη συνέχεια να δημοσιευθούν.
Κάποιοι θέλετε να βοηθήσετε στην προσπάθεια που γίνεται στη Δουραχάνη. Πρωτίστως έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας, να μας δωρίσει ο Θεός ταπείνωση και υπομονή κατά τα λόγια του γέροντα, και ότι κάνουμε να γίνεται προς δόξα Κυρίου. Να είμαστε Ορθόδοξοι και ορθόπραξοι.
Το έργο συνεχίζεται με τη βοήθεια του Θεού και τη συμπαράσταση του λαού.
Για όποια πληροφορία  θέλετε υπάρχει ένα τηλέφωνο το 26510 52247 στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε .
Ακροβατώντας ανάμεσα σε φωνές που λένε πέστε μας τι κάνετε στο Ντουραχάνι και σε φωνές που λένε χτυπάτε ντενεκέ για να ακούγεστε, αναζητούμε τρόπους  και χώρους συνάντησης με το Θεό. Αυτός είναι το ζητούμενο. Να ενεργεί η Χάρις. Αλλιώς κάθε είδους φιλανθρωπία είτε δημοσιεύεται είτε όχι, κινδυνεύει να είναι μία ματαιότητα γι’ αυτόν που την κάνει. 
Η αγάπη και η πίστη. Η πίστη η Ορθόδοξη , η ανόθευτη,  και η αγάπη. Η δυναμική της αγάπης, που πηγάζει από τις πηγές του Αγίου Πνεύματος και έχει εμπνεύσει αγίους του Θεού ανά τους αιώνες σε κάθε είδους θυσία. Αυτήν ζητούμε.
 Η δυναμική ενός έργου είναι όχι τα κτίρια αλλά τα πρόσωπα.  Αναζητώντας το Πρόσωπο και την κοινωνία της Αγίας Τριάδος, ο δρόμος περνάει από το πρόσωπο του διπλανού μας . Θέλουμε την κοινωνία του άλλου προσώπου  που στέλνει ο Θεός στο πλάι μας, είτε είναι παιδί, είτε μεγάλος. Αισθανόμαστε βαθιά υποχρεωμένοι σ’ αυτά τα πρόσωπα γιατί μας ανοίγουν εν τέλει χαραμάδες  προς την αιωνιότητα του Θεού και γίνονται οι αίτιοι για τις σταλαγματιές της Χάριτος στις καρδιές μας.
Ευχαριστούμε το Θεό που μας έφερε στους δρόμους που μας έφερε, και την Αγία Του μητέρα που στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης θερμότατος. Σ’ αυτήν, την Αγία Θεοτόκο, τη Μάνα Παναγιά είναι αφιερωμένο και το παρών ιστολόγιο. Γι’ αυτό και στον τίτλο του διαχειριστή βλέπετε το Στη Μάνα Παναγιά και όχι κάτι άλλο, όπως το «Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος το Άνθος».
Η Ορθοδοξία έχει δύο φτερά. Την πίστη και την αγάπη. Μας λέει συχνά ο γέροντά μας, πατέρας Αθανασίος Χατζής ο οποίος είναι ο εμπνευστής, ο δημιουργός, ο κύριος μοχλός του έργου που επιτελείται στη Ντουραχάνη. Συνεχίζει: Με πιέζει η Χάρις του Θεού και η αγάπη του κόσμου. Οι συνεργάτες είναι ο λαός…
Με την ευλογία του, την προσευχή του και το φωτεινό παράδειγμα της ζωής του,
το φωτιζόμενο από το Φως του Κυρίου, προσπαθούμε να φανούμε άξιοι των περιστάσεων προς Δόξα Θεού.
Ελπίζουμε να καλύψαμε το μεγαλύτερο μέρος των αποριών σας και των προβληματισμών σας.
Με εκτίμηση

Διαχειριστές ιστολογίου Στη Μάνα Παναγιά.

Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Εὐαγγέλιο Κυριακῆς 24 Ἰουλίου 2016Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Ε΄ Ματθαίου: Ματθ. η΄ 28 – θ΄ 1 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεση­νῶν ὑ­­­πήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζό­με­νοι ἐκ τῶν μνημείων ­ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τι­­­νὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ ­δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν ­λέγοντες· εἰ ἐκ­βάλ­­λεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέ­λην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑ­­πάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοί­ρων· καὶ ἰδοὺ ὥρ­μησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν ­θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βό­σκον­τες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πό­λις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐ­­­τὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖ­­ον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.


Κατὰ Θεὸν ταπείνωση... νὰ νικήσεις τὴν ὕλη...

...χωρὶς ἀγάπη δὲν ἔχουμε μέσα μας κάτι δυνατό...
...τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο νὰ μᾶς φωτίσει...
...προσευχὴ νὰ μἠν παραδοθοῦμε στὸν Παπισμό...

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Χατζῆ, Ἱ. Μ. Παναγίας Ντουραχάνης.Σάββατο 2 Ιουλίου 2016

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Β΄ Ματθαίου: Ματθ. δ΄ 18-23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελ­φὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλ­λους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ᾿Ιησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασι­λείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Ἀπὸ τὸ Μέγα Γεροντικὸ.


Είπε ο αββάς Ησαϊας ο ιερέας:
“Κάποιος από τους Πατέρες έλεγε πως ο άνθρωπος οφείλει, πάνω απ΄ όλα, να αποκτήσει πίστη στον Θεό
 και ν΄ αναζητεί συνεχώς και
 με πόθο τον Θεό. Να επιδιώκει επίσης την κακοπάθεια,
 την ταπεινοφροσύνη, την αγνότητα, τη φιλανθρωπία 
και την αγάπη σ΄ όλους. Την υποταγή και την πραότητα, 
τη μακροθυμία και την υπομονή, την επιθυμία για τον Θεό, 
και να παρακαλεί συνεχώς τον Θεό με πόνο καρδιάς και αληθινή αγάπη για να μην κοιτάξει ποτέ προς τα πίσω, αλλά να έχει στραμμένη την προσοχή του σ΄ αυτά που ακολουθούν. Να μην έχει πεποίθηση στα καλά του έργα, δηλαδή στη διακονία του, και να ζητάει από τον Θεό αδιάκοπα τη βοήθεια για ό,τι φέρνει η κάθε μέρα”.

... μη μας δέσει η αλυσίδα της χρηματολατρείας ... μη μας φουντώσει ο εγωισμός μας

Ομιλία π. Αθανασίου Χατζή, Ι. Μ. Παναγίας Ντουραχάνης.Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

σταλαγματιες απο την παραδοση

αποψεις...