Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Ψυχή μου, ψυχή μου...


Εἴτε δὲν ἔχουμε ἐννοήσει τὴν ἀνεκτίμητη ἀξία τῆς ψυχῆς,
εἴτε χαϊδεύουμε τόσο πολὺ τὸ ἄθλιο ἐγώ μας
καὶ θέλουμε νὰ φέρουμε τὸ Θεό στὰ μέτρα μας... 

                                                                                                                            π. Ἀθανάσιος Χατζής 
 


Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

...τότε υπηρετείς το Θεό...


Τον άνθρωπο που σε αντιπαθεί 
και σε κυνηγάει 
να του φιλήσεις το χέρι, 
γιατί τότε σπας τον πάγο και τότε υπηρετείς το Θεό. 

π. Αθανάσιος Χατζής

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Τί γιορτάζουμε τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

π. Ἀλέξανδρου Σμέμαν

Η τρίτη Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται «Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης». Στην αγρυπνία (σ. ή στον Όρθρο) αυτής της μέρας, μετά από τη μεγάλη Δοξολογία, ο Σταυρός μεταφέρεται σε μια σεμνή πομπή στο κέντρο του ναού και παραμένει εκεί όλη την υπόλοιπη εβδομάδα οπότε στο τέλος κάθε ακολουθίας γίνεται προσκύνηση του Σταυρού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα του Σταυρού, που κυριαρχεί στην υμνολογία αυτής της Κυριακής, παρουσιάζεται όχι μέσα στα πλαίσια του πόνου αλλά της νίκης και της χαράς. Ακόμα δε περισσότερο οι Ειρμοί του Κανόνα της Κυριακής είναι παραμένει από την πασχαλινή ακολουθία,«Αναστάσεως ημέρα», και ο Κανόνας είναι παράφραση του αναστάσιμου Κανόνα (Σταυροαναστάσιμος Κανόνας).

Είναι εύκολο να διακρίνουμε το νόημα όλων αυτών. Βρισκόμαστε στη μέση της Μεγάλης Σαρακοστής. Από τη μια πλευρά η φυσική και πνευματική προσπάθεια, αν είναι συστηματική και συνεχής, αρχίζει να μας γίνεται αισθητή, το φόρτωμα να γίνεται πιο βαρύ, η κόπωση πιο φανερή.Έχουμε ανάγκη από βοήθεια και ενθάρρυνση. Από την άλλη πλευρά,

Εὐαγγέλιο Κυριακῆς 11 Μαρτίου 2018

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
Μάρκ. η΄ 34 – θ΄ 1
  


Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Ἅγιοι


Οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἔδωσαν φταρτά, καὶ πῆραν ἄφθαρτα
Ἔδωσαν πρόσκαιρα καὶ πῆραν αἰώνια
Αὐτὰ εἶναι παραδείγματα
Αὐτοὶ εἶναι ἀναστήματα
Αὐτοὺς νὰ μιμούμαστε
π. Ἀθανάσιος Χατζής

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

αποψεις

ΔΟΥΡΑΧΑΝΗ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ