Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Μὲ τὴ Χάρη Της...

Ὁ σεισμὸς, τὸ τράνταγμα τῆς προσφορᾶς εἶναι ἡ Σκέπη τῆς Θεοτόκου.
"Τοῦτο γὰρ τὸ ὄνομα τῆς Θεοτόκου ἅπαν τὸ μυστήριον τῆς οἰκονομίας συνίστησιν" (Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός). Ξεπερνᾶ κατὰ τὸν Ἀποστολο Παῦλο, κάθε ἀνθρώπινο νοῦ. Δοχεῖο τῆς Χάριτος. Ἡ Παρουσία Της, μεγαλεῖο καὶ τὸ νὰ βρισκόμαστε στὴν Παρουσία Της, θαῦμα.
 Λέει ὁ γέροντας γιὰ τὴ Μάνα Παναγία:
"Ἡ Χάρη Της μεσιτεύει, νὰ μᾶς δοθεῖ ἀνάλογα τὴ διάθεση, τὴν προσπάθεια, τὸ πόσο ἀντέχουμε.Ἀνάλογα τὴ δίψα, γιὰ νὰ ψηθεῖ ἡ πίστη.
"Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" (Κατὰ Ματθαῖον 7,7).
Μὲ τὴ βοήθειά Της νὰ στηριχθοῦμε στἠν πίστη,
Ὅταν πιστεύεις, τὰ πάντα μπορεῖς νὰ κάνεις.
 Ἀντλεῖς δύναμη. Ἡ πίστη ἐλευθερώνει. Πιστεύω καὶ ζῶ.
Ἡ πίστη γεννᾶ θαῦμα.
Ἡ ἴδια ἡ ζωὴ εἶναι
θαῦμα, θεϊκὸ δῶρο. ζοῦμε σ' ἕνα θαῦμα κάθε μέρα.
Τὸ νὰ σωθεῖ μιὰ ψυχὴ, νὰ ἀλλάξει ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸ εἶναι θαῦμα!
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀληθινὸς μόνο κοντὰ στὸ Θεό.
"Ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἥν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἧν καὶ εὑρέθη" (Κατά Λουκᾶν 15,24).
Στὴν ἐπιστροφὴ κοντά Του μὲ εἰλικρινὴ μετάνοια, μᾶς ξαναπλάθει πρὸς τὸ θεϊκότερον, κατὰ τὸν Ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητὴ".
Πολλοὶ κατὰ καιροὺς ἔχουν δεχθεῖ τὴν εὐεργεσία τῆς Παναγίας. Ἔχουν αἰσθανθεῖ τὴν Παρουσία Της. Ἐχουν ἀκούσει τἠ φωἠ Της. Ἔχουν δεχθεῖ ἀνακούφιση γιατρειᾶς ἀπό τὸ λαδάκι Της. Ἔχουν νιώσει γαλήνη ψυχῆς στὸ ναὸ Της, στὴ μνήμη Της. Οἱ δυσκολίες, οἱ ἀρρώστιες ξεπερνιοῦνται μἐ τὴν πίστη. Μὲ τὸ θαῦμα ἀνεβαίνει ἡ εὺθύνη. Δὲν μποροῦμε νὰ τὰ νιώσουμε ὅλα...
Κατὰ τὸ γέροντα τὸ μεγαλύτερο τάμα στὴ Χάρη Της εἶναι ἡ ματωμένη, βαριοχτυπημένη καρδιὰ, ποὺ ἀγωνιᾶ καὶ παλεύει, νἀ δώσει τὸν ἐγωισμό της.
Τεντώνουμε τὸ αὐτὶ καὶ περιμένουμε σημάδι Της στὸ θαῦμα τῆς πάλης γιὰ τὸν καινούργιο ἑαυτό μας.΄
Νὰ ἀγωνιστοῦμε, νὰ "βροῦμε" τὸν ἑαυτό μας κατὰ Χριστό. 
Κέντρο τῆς ὕπαρξής μας νὰ γίνει ὁ Θεὸς.
Μὲ τὸ Φῶς τοῦ ἐλέους Του νὰ γίνουμε ἱκανοί, νά " ἐννοήσουμε "τὴν Ἀγάπη Του.
Λέει:"Ὅποιος ἀκούει καί ζεῖ τά τοῦ Εὐαγγελίου
καί κηρύττει μέ τή ζωή του
θά εἶναι στή μερίδα τῆς Μάνας Παναγιᾶς.

Μέ τήν πίστη καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη ὅλα ἁγιάζονται.
Τόν ἀσήμαντο κατά κόσμο, ἀνεβάζει κατά χάρη σημαντικό.

Μᾶς κάνει ἱκανούς, νά γευτοῦμε καί νά μοιραστοῦμε τή μερίδα πού κληρώθηκε στούς Ἁγίους".

Δὲν μποροῦμε νὰ σκεφτοῦμε τὸν ἑαυτό μας χωρὶς τὴν ἀγάπη Της. Ἀγάπη ποὺ "συγκάλυψε κάθε ἀνθρώπινη κακία καὶ ἀπέδειξε τοὺς ἀνθρώπους ἄξιους νὰ ἑνωθῦν καὶ νὰ ζήσουν μὲ τὸ Θεό"(Νικόλαος Καβάσιλας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

σταλαγματιες απο την παραδοση

αποψεις...