Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Δεῦτε ἀδελφοὶ εὐλογημένοι. Ἱ. Μ. Δοχειαρίου
Δεῦτε ἀδελφοὶ εὐλογημένοι, οἱ κύκλῳ ἱστάμενοι τοῦ καλοῦ ἡμῶν ποιμένος,
δεῦτε καὶ προσάξωμεν αὐτῷ δῶρα εὐπρόσδεκτα, ὁ μὲν τῷ ἱλαρῷ τοῦ προσώπου, 
ὁ δὲ τὸ ἀγόγγυστον, ἄλλος τῇ προθυμία καὶ ἔτερος τῇ σιωπῇ. 
Πάντες δὲ τὴν βίαν καὶ τὸν κόπον , τὸ δαπανάσθαι ὑπὲρ ἀλλήλων, 
τὸ μὴ ἐνδιαθρίπτεσθαι ὑποταγήν. 
Τοιαύταις γὰρ προσφοραῖς εὐαρεστεῖται ὁ πατήρ.
Καὶ νῦν πάτερ τίμιε ὑπὲρ ἡμῶν μὴ ἀποκάμνεις τὸν Θεὸν ἐξιλεούμενος. 
Τέκνα γαρ ποθητὰ καὶ ἀπειθὴ ἐσμέν, ἀλλά διὰ τὴν σὴν φιλοτεχνίαν, 
συνανέλκυσον ἡμᾶς εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

σταλαγματιες απο την παραδοση

αποψεις...