Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

"...Τὴν αὐτὴν τοίνυν τοῖς δικαίοις ὑπομονήν ἐπιδειξάμενοι 

καὶ τῇ ἀγαθῇ αὐτῶν πολιτείᾳ τὴν καρτερίαν ἰσόρροπον ἐπιδειξάμενοι, 

ἀπολάβομεν τὰ ἀγαθὰ τὰ εὐτρεπισμένα τοῖς ἀγίοις τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεόν

ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν."

 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
 

 

Ιερά Μονή Παναγίας Δουραχάνης

Εννέαμηνο μνημόσυνο π. Αθανασίου Χατζή

30-8-22 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

σταλαγματιες απο την παραδοση

αποψεις...