Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Πῶς ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ μὴ ὀργίζεται;

Μ. Βασιλείου
Ἐὰν πιστεύει ὅτι βλέπει πάντοτε μὲ τὴν σκέψιν του τὸν παντεπόπτην Θεὸν καὶ τὸν πάντοτε παρόντα Κύριον. Διότι ποῖος ὑπήκοος ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντος τολμᾷ ποτὲ νὰ κάμῃ κάτι ποὺ τὸν δυσαρεστεῖ; Καὶ ἐὰν δὲν περιμένῃ τὴν ὑπακοὴν ἐκ μέρους τῶν ἄλλων, ὅμως αὐτὸς ἄς ἑτοιμάζεται νὰ ὑπακούῃ, θεωρῶν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀνωτέρους του. Ἐὰν λοιπὸν ἐπιζητῇ τὴν  ὑπακοήν διὰ τὰς
ἰδικάς του ἀνάγκας, ἄς γνωρίζῃ ὅτι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου διδάσκει ἕκαστον ἐξ ἡμῶν νὰ ὑπηρετῇ τοὺς ἄλλους. Ἐὰν ὅμως ἐκδικῆται διὰ τὴν παράβασιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου, δὲν χρειάζεται ὀργή, ἀλλ' οἶκτος καὶ συμπάθεια κατὰ τὸν λόγον "ποῖος ἀσθενεῖ καὶ δὲν ἀσθενῶ;".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

σταλαγματιες απο την παραδοση

αποψεις...