Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014

Διδασκαλία τοῦ Κυρίου πού διαδόθηκε στά ἔθνη ἀπό τούς Δώδεκα ἀποστόλους. Διδαχή α΄.


Ἀποστολική διδαχή  Α΄.

1. Ὑπάρχουν δύο ὁδοί, μία τῆς ζωῆς καί μία του θανάτου, ὑπάρχει δέ μεγάλη διαφορά ἀνάμεσα σ’ αὐτές.
2. Ὁ ὁδός λοιπόν τῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἑξῆς  πρῶτο, «νά ἀγαπᾶς τόν Θεό πού σέ δημιούργησε• δεύτερο, τόν πλησίον σου, ὅπως ἀγαπᾶς τόν ἑαυτό σου», καί ὅσα δέν θέλεις νά γίνουν εἰς βάρος σου, νά μή τά κάνεις καί σύ σέ ἄλλον.
3. Ἡ διδασκαλία τῶν λόγων αὐτῶν εἶναι ἡ ἑξῆς
«Νά εὐλογεῖτε αὐτούς ποῦ σᾶς καταριῶνται, νά προσεύχεσθε γιά τούς ἐχθρούς σας»  καί νά νηστεύετε γι’ αὐτούς πού σᾶς καταδιώκουν. Γιατί
ποιό τό ὄφελος, ἐάν ἀγαπᾶτε ἐκείνους που σᾶς ἀγαποῦν; Τό ἴδιο δέν κάνουν καί οἱ ἐθνικοί; Ἐσεῖς ὅμως νά ἀγαπᾶτε αὐτούς πού σᾶς μισοῦν»  καί δέν θά ἔχετε ἐχθρό.
4. Νά μένεις μακριά ἀπό τίς σαρκικές καί σωματικές ἐπιθυμίες . «Ἐάν κάποιος σέ χτυπήσει στό δεξιό σαγόνι, γύρισέ του καί τό ἄλλο, καί θά γίνεις τέλειος. Ἐάν κάποιος σέ ἀγγαρέψει ἕνα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Ἐάν κάποιος σοῦ πάρει τό ἱμάτιό σου, δῶσε του καί τόν χιτώνα σου. Ἐάν κάποιος σου πάρει αὐτό πού σοῦ ἀνήκει, μή τό ζητάς πίσω», ἄλλωστε δέν μπορεῖς.
5. «Σέ ὅποιον σου ζητάει νά δίνεις καί νά μή ζητᾶς νά σοῦ τό ἐπιστρέψει», γιατί ὁ Πατέρας θέλει νά δίνουμε ἀπό τά χαρίσματά μας. Εἶναι, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή, μακάριος αὐτός πού δίνει, γιατί
εἶναι ἀθῶος ἀλίμονο σ’ ἐκεῖνον πού παίρνει γιατί, ἐάν κάποιος παίρνει ἐπειδή ἔχει ἀνάγκη, θά ἀθωωθεῖ  ἐνῶ ἐκεῖνος πού δέν ἔχει ἀνάγκη θά τιμωρηθεῖ, καί γιατί τό πῆρε καί γιά ποιό σκοπό τό πῆρε καί ὅταν συλληφθεῖ θά κριθεῖ γιά ὅσα ἔκανε καί δέ θά βγεῖ ἀπό ἐκεῖ μέχρι νά «ἐπιστρέψει καί τό τελευταῖο λεπτό» .
6. Ἀλλά καί γι’ αὐτό ἔχει λεχθεῖ τό ἑξῆς νά ἱδρώσει ἡ ἐλεημοσύνη στά χέρια σου, μέχρι νά μάθεις σέ ποιόν δίνεις .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

σταλαγματιες απο την παραδοση

αποψεις...