Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Διδασκαλία τοῦ Κυρίου, πού διαδόθηκε στά ἔθνη ἀπό τούς Δώδεκα Ἀποστόλους. Διδαχές β΄ καί γ΄ .

                                                                                    Ἀποστολική διδαχή Β'
1.    Δεύτερη ἐντολή τῆς διδασκαλίας
2.    «Νά μή φονεύσεις, νά μή κάνεις μοιχεία», νά μή διαφθείρεις παιδιά, νά μή κάνεις πορνεία, «νά μή κλέψεις», νά μή κάνεις μάγια, νά μή δηλητηριάσεις, νά μή κάνεις ἔκτρωση, οὔτε νά σκοτώ­σεις τό παιδί πού θά γεννηθεί, νά μή ἐπιθυμήσεις αὐτά πού ἀνήκουν στόν πλησίον σου.
3.    «Νά μή παραβεῖς τόν ὅρκο σου», νά μή γίνεις ψευδομάρ­τυρας, νά μή πεις κακό λόγο, νά μή κρατᾶς κακία.
4.    Νά μή εἶσαι δίβουλος, οὔτε δίγλωσσος· γιατί ή διγλωσσία εἶναι παγίδα θανάτου.
5.    Τά λόγια σου νά μή εἶναι ψεύτικα, οὔτε χωρίς περιεχόμενο, ἀλλά μεστωμένα
στήν πράξη.
6.    Νά μή εἶσαι πλεονέκτης, οὔτε ἅρπαγας, οὔτε ὑποκριτής, οὔτε κακοντρεχής, οὔτε ύπερήφανος, οὔτε νά πάρεις κακή ἀπόφαση ἐναντίον τοῦ πλησίον σου.
7.    Νά μή μισήσεις κανένα ἄνθρωπο, ἀλλά ἄλλους νά τούς ἐλέγξεις καί ἄλλους νά τούς ἐλεήσεις καί νά προσευχηθείς γι’ αὐτούς, καί ἄλλους νά τούς ἀγαπήσεις περισσότερο ἀπό τή ζωή σου.

Ἀποστολική διδαχή   Γ΄
1.    Παιδί μου, ἀπόφευγε κάθε πονηρό καί κάθε τι πού εἶναι ὅμοιο μ’ αὐτό.
2.    Νά μή ὀργίζεσαι γιατί ἡ ὀργή ὁδηγεῖ στό φόνο οὔτε ζηλιάρης νά γίνεσαι, οὔτε ἐριστικός, οὔτε ὁξύθυμος γιατί ἀπό ὅλα αὐτά γεννιούνται φόνοι.
3.     Παιδί μου, νά μήν γίνεις ἀκόλαστος γιατί ἡ ροπή πρός τήν ἀκολασία ὁδηγεί στήν πορνεία· οὔτε αἰσχρολόγος νά εἶσαι, οὔτε ὑπερόπτης· γιατί ἀπό ὅλα αὐτά γεννιούνται οἱ μοιχείες.
4.     Παιδί μου, μή γίνεσαι μάντις, γιατί ἡ μαντεία ὁδηγεῖ στήν εἰδωλολατρία οὔτε τραγουδιστής, ἀστρολόγος, ἤ ἐξαγνιστής, καί νά μή θέλεις αὐτά οὔτε καί νά τά βλέπεις γιατί ἀπό ὅλα αὐτά γεν­νιέται εἰδωλολατρία.
5.     Παιδί μου, μή γίνεσαι ψεύτης, γιατί τό ψέμα ὁδηγεῖ στήν κλεψιά οὔτε φιλάργυρος, οὔτε ματαιόδοξος, γιατί ἀπό ὅλα αὐτά γεννιούνται οἱ κλοπές.
6.     Παιδί μου, μή γίνεσαι γκρινιάρης, γιατί ἡ γκρίνια ὁδηγεῖ στή βλασφημία οὔτε και αὐθάδης, και νά μή σκέφτεσαι πονηρά γιατί ἀπό ὅλα αὐτά γεννιούνται βλασφημίες.
7.     ’Αντίθετα, νά εἶσαι πράος, γιατί «οἱ πράοι θά κληρονομή­σουν τή γῆ».
8.     Νά εἶσαι ὑπομονητικός καί σπλαγχνικός καί ἄκακος καί ἥσυχος καί καλοκάγαθος, καί νά τρέμεις διαρκώς τά λόγια πού ἄκουσες.
9.     Νά μήν ἐξυψώνεις τόν ἑαυτό σου, οὔτε νά ἐπιτρέψεις στήν ψυχή σου νά ἀποθρασυνθεῖ, οὔτε καί νά προσκολληθεῖ ἡ ψυχή σου σ’ ἐκείνους πού ἔχουν ψηλά ἀξιώματα, ἀλλά νά συναναστρέφεσαι μέ δίκαιους και ταπεινούς.

10. Ὅσα σοῦ  συμβαίνουν νά τά δέχεσαι ὡς καλά, γνωρίζο­ντας ὅτι χωρίς τόν Θεό δέν γίνεται τίποτε.

Πηγή:ΕΠΕ, ΑΠΣΤΟΛΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ 1
          ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

σταλαγματιες απο την παραδοση

αποψεις...